Blogs

Wanneer….

Wanneer emoties gedachten worden,
wanneer gedachte overtuigingen worden,
wanneer overtuigingen patronen worden,
wanneer patronen identiteit worden,
dan ontmoet je het ego.

De laagjes van het ego kun je ook weer afpellen en door deze weg terug te bewandelen en de inzichten eruit halen waarom je dit heb toegeëigend, kom je tot de kern wie jij “echt” bent.

Door je ego te ontmoeten, te accepteren kun je de weg weer terug vinden waar je de eerste pijnpunten hebt ondervonden en wat je gedaan hebt om je jezelf te beschermen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.